Työajanseuranta

1 Työajanseurannan tarkoitus

Työajanseurannan tarkoitus on tarjota työnjohtajalle mahdollisuus seurata yrityksen työntekijöiden työaikakirjauksia eli töihin sisään- ja uloskirjautumisia, työvaiheaikakirjauksia eli töiden aloituksen ja keskeytyksen leimauksia sekä tarkistaa toteutuneet tunnit jälkilaskelmia ja palkanlaskentaa varten.

Työntekijät voivat suorittaa työ- ja työvaihejan leimaukset etälukulaitteiden avulla, mobiilisti tai tietokoneelta.  Työntekijät voivat lisätä työvaiheita työjonoon leimausta varten ja lisätä toteutuneita tunteja. Työnjohtaja voi tarkistaa tunnit palkanlaskentaa ja jälkilaskelmia varten.

Toteutunut ja tarkistettu työ- ja työvaiheaika raportoidaan eri tasoilla: tilaus, työ ja työntekijä.

Toteutuneet ja tarkistetut työvaiheajat vaikuttavat töiden jälkilaskelmiin yhdessä konetuntihintojen ja työntekijöiden keskituntiansioiden ja sivukulujen kanssa. Töiden jälkilaskelmiin vaikuttavat myös työn lisäkustannukset sekä ostolaskuilta kohdistetut materiaalitostot ja alihankintatyöt.

Jälkilaskelmat raportoivat toteutuneet kustannukset ja mahdollistavat yrityksen kannattavuuden seurannan eri tasoilla : asiakasryhmät, asiakkaat, tuoteryhmät, tuotteet, työt ja alihankkijat. Töitä voidaan seurata vielä tarkemmalla tasolla muun muassa vaiheet ja materiaalit. Toteutumatiedot mahdollistavat valmistuksen suunniteltujen aikojen ja kustannusten tarkentamisen tuotannon suunnittelun kehittämiseksi.

2 Toimintojen erittely

 

> KATSO DEMO