Tuoterakenne

1 Tuoterakenteiden tarkoitus

Tuoterakenne on valmistusohje myytävälle tuotteelle käsittäen omat ja alihankinta tuotteeet. Tuoterakenne voi sisältää sisältää osakokoonpanoja ja osia , mitkä taas koostuvat työvaiheista, raaka-aineista, osto-osista ja alihankintatöistä. Työvaiheille annetaan suunnitellut valmistusajat (asetus- ja vaiheaika) ja materiaaleille määritellään mitoitus (paksuus, pituus, leveys ja korkeus). Työvaiheilla ja materiaaleilla on myös suunnitellut kustannukset ja myyntihinnat.

Osakokoonpanojen ja osien avulla luodaan uudelleenkäytettäviä tuoterakenteiden osia. Tuoterakennetta luodessa voidaan liittää valmis osa ja muokata tätä tuotekohtaisesti. Tuoterakenne on myös kopioitavissa ja muokattavissa uudeksi versioksi esimerkiksi piirustuksen muuttuessa.

Tuoterakenne voidaan luoda alkaen päätasosta lisäten rakenteen kokoonpanot ja osat ylhäältä alaspäin. Osille annetaan piirustukset ja suunnitellut kokonaiskustannukst työlle ja materiaaleille. Tuotannon suunnittelun edetessä tai tarjouksen muuttuessa tilaukseksi voidaan täydentää työvaiheet ja materiaalit tuoterakenteen osille. Tuoterakenteen suunnittelun voi tehdä myös kääntäen: alkaen osien yksityiskohtaisesta määrittelystä ja liittämisestä kokoonpanoihin, edeten aina päätasolle asti.

Myynnin kirjatessa tarjouksen tai tilauksen lasketaan tuoterakenteen valmistusaika sekä työn ja materiaalien kustannukset myyntierää kohden. Näin ollen saadaan sarjavalmistuksen suunniteltu kokonaiskesto ja -kustannus. Sarjavalmistuksessa työvaiheiden asetusaika on eräkohtainen. Työnjohtaja ja myynti voi laskettaa valmiiksi tuoterakenteiden myyntierien valmistusajat ja kustannukset tarjousta tai tilausta laatiessaan.

Liitetiedostot voidaan kohdistaa tuoterakenteille sisältäen piirustukset, dokumentit ja muistiinpanot. Piirustuksia voidaan esikatsella, tulostaa ja avata kuvan oletusohjelmalla. Dokumenttienhallinta mahdollistaa liitetiedostojen tulostamisen muun muassa tarjousten, tilausten ja töiden yhteydessä.

2 Toimintojen erittely

3 Aika- ja hintayksiköt

Työvaiheille on määriteltävä aikayksikkö, joka voi olla arvoltaan h (= tuntia), min (= minuuttia) tai s (sekuntia). Tämä asetus vaikuttaa seuraaviin kenttiin:

Poikkeuksellisesti ’Aika per asetus’ (= työvaiheen aloittamiseen kuluva aika) lasketaan aina minuuteissa ja ’Konekapasiteetti’ on aina kpl per tunti.

Tuoterakenteen kokonaiskeston laskenta ottaa työvaiheiden aikayksiköt ja kestot huomioon. Työvaiheiden hintayksikkö (h, min tai kpl) tulee oletuksena resurssilta kuten laserkone mutta voidaan muuttaa rakenteelle erikseen.

 

> KATSO DEMO