Tilausten hallinta

1 Myyntitilauksen tarkoitus

Myyntitilaus on tilaajan ja toimittajan välinen sopimus, jolla toimittaja sitoutuu toimittamaan tilatut tavarat ja palvelut sovittuna aikana ja sovittuun hintaan. Myyntitilaus tulee sitovaksi, kun toimittaja vahvistaa tilauksen lähettämällä tilausvahvistuksen. Myyntitilaus voidaan kopioida tarjouksesta tai aikaisemmasta tilauksesta.

Alihankintateollisuus ja mitoitukseen perustuva valmistus toimivat pääsääntöisesti tilausvetoisena. Siinä saadut tilaukset ja niihin liittyvät tuoterakenteet, piirustukset ja valmistusohjeet menevät tuotantoon. Tuoterakenteen ja valmistusohjeiden mukaan lasketaan materiaalien, konekapasiteetin, vaihetöiden ja alihankintojen tarpeet ja tehdään tarvittavat resurssien aika- ja määrävaraukset. Tilausten varaukset muodostavat tuotannon kuormituksen.

Varasto-ohjatussa tuotannossa myyntiennuste, -menekki ja varaston toimitukset ohjaavat tuotantoa. Varastontäydennykset voidaan kirjata sisäisenä myyntitilauksena mistä syntyy tuotannon kuormitus ja työn valmistuessa varastopano. Asiakastilauksen saapuessa tulostetaan varaston keräilylista ja toimituslähete.

Riippumatta tuotannon ohjauksen periaattesta, valmistukseen tuotteita voi myydä joko käyttäen hyväksi valmiiksi suunniteltuja tuoterakenteita tai lisätä työvaiheet ja materiaalit myyntiriville suoraan. Jälkimmäisessä tapauksessa tällaisen satunnaisen työn voi tallentaa tuoterakenteeksi mikäli tarpeen.

Yritys voi myydä myös osto-osia, raaka-aineita ja vapaamuotoisia palveluja. Poiminta tilausriville sujuu kätevästi omista rekistereistään. Resurssien kuormitus on merkityksetön tässä tapauksessa. Varastoseuranta koskee valmisvarastoa, kun myydään jokin rekisterituote.

2 Myyntitilauksen tiedot

2.1 Tilaustiedot

2.2 Tilaajan tiedot

2.3 Tilattavan tuotteen tai palvelun tiedot

3 Myyntitilauksen ohjaustiedot ja muut rekisteritiedot

 

> KATSO DEMO