Ajankohtaista

Toiminnanohjausjärjestelmän pyhä kolminaisuus vai nelinäisyys?

1 Tietoa pitää kerätä

Järjestelmän helppokäyttöisyys on edellytys tämän vaiheen onnistumiselle.

Mitä jäykempi järjestelmä sitä oikeampaa tieto on, kun se on kerran järjestelmään syötetty. Tällainen järjestelmä ei luonnollisestikaan kannusta tietojen syöttämiseen ja järjestelmän käyttöön mikä taas saattaa vähentää tiedon määrää.

Liian joustava järjestelmä taas saattaa mahdollistaa puutteellisen tiedon syöttämisen mikä taas johtaa siihen, että tieto ei ole välttämättä oikeata vaikka sitä on runsaasti.

Toimivaa kompromissia näiden kahden välillä on vaikea löytää mutta sen verran tiedämme, että käyttöliittymien tulee olla mukautettavissa käyttäjäkohtaisesti ja ohjata käyttäjää tietojen syötössä. Käyttö ajasta ja paikasta riippumatta on ollut normi tietojärjestelmissä jo pidemmän aikaa. Nykyään voidaan kuitenkin lisätä näihin ominaisuuksiin myös käyttö laitteistosta riippumatta, kun puhutaan selainpohjaisista käyttöliittymistä. Logiikka ja data sijaitsevat pilvessä, konesaleissa tai omalla web-palvelimella. Käyttö onnistuu käyttäjän tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Näin ollen järjestelmää voidaan käyttää melkein mistä tahansa, milloin tahansa ja millä tahansa.

Mobiililaitteiden käytön kasvusta onkin kirjoitettu paljon, joskus jopa hieman liioitellen.

2 Tietoa pitää analysoida ja tulokset raportoida johdolle

Tiedon pitää olla oikeata ja sitä tulee olla riittävästi jotta analyysi on luotettava.

Raportoinin pitää olla kattava ja mahdollista tarkastelu halutulla yksityiskohtien tasolla: suuremmasta näkökulmasta pienempään. Analyysin tulee selvittää eri asiakasryhmien, asiakkaiden, tuoteryhmien ja tuotteiden kannattavuus. Näin saadan selville tuottava ja tuottamaton työ ja voidaan keskittyä tuottavan työn maksimoiseen suhteessa tuottamattomaan työhön.

Toki tuottamatontakin työtä on joskus syytä seurata esimerkiksi huolto- ja korjaustöiden osalta. Tällä voi olla merkitystä tuottavan työn maksimoimisessa ja verovähennysten hankkimisessa tällaisille töille.

Ole hyvä ja katso myös artikkeli: Työ ja sen tuottavuus.

3 Tuloksia voidaan käyttää järjestelmän optimointiin

Vaatii johdolta sitoutumista tiedolla johtamiseen.

Kyse on takainsinkytkennästä/ketjusta/prosessista missä vaikutetaan järjestelmän lähtötietoihin ja saadaan näin olleen jatkossa tarkempia ja realistisempia arvioita/ennusteita kustannuksista ja tuotoista.

Edellä mainitun toiminnanohjausjärjestelmien pyhän kolminaisuuden voi toteuttaa enemmän tai vähemmän joustavasti. Erään asiakaamme mielipide (Eltechnika Finland Oy – Tj Lauri Arminen) tietojärjestelmien tehtävästä on, että järjestelmän ei tule ohjata yrityksen toimintaa vaan tukea sitä. Ihmiset päättävät yrityksen strategiasta ja operatiivisen toiminnan yksityiskohdista; järjestelmän tulee tukea näitä ja mukautua muuttuviin olosuhteisiin yrityksen toimintaympäristössä.

4 Yhteydet ulkomaailmaan ja toisiin järjestelmiin

Miksi tehdä uusi kaiken kattavaa järjestelmä vain tekemisen vuoksi: se on kuin keksisi pyörän uudelleen?

Joustavan toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisessä ei pidä kuitenkaan unohtaa yhteyksiä ja liitäntöjä ulkomaailmaan ja toisiin järjestelmiin. Mielestäni oikea suunta tietojärjestelmien kehityksessä on keskittyä toimittajan ydinosaamiseen ja rakentaa mahdollisimman hyvät rajapinnat muihin järjestelmiin (TEM:n kohta #1), jotta erilaisista järjestelmistä ja näiden moduuleista voidaan koota järkevä kokoonpano asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. ITomaxin ydinosaaminen on tuotannollisen yrityksen toiminnanohjaus.

Tiivistettynä toiminnanohjausjärjestelmien kehityksen kohteita ovat siis käytettävyys (käyttöliittymät), logiikka (mitä tehdään), data (millä operoidaan) ja yhteydet ulkomaailmaan (muut järjestelmät).

 

Mikko Luukkonen

Toimitusjohtaja

ITomax Oy