Ajankohtaista

Tomaxin hyödyt asiakasyritykselle

Liiketoiminnan seurattavuus ja ohjaus

Tomax on kokonaisratkaisu yrityksen tuotannon ja projektien hallintaan tuettuna kattavalla taloushallinnolla mikä mahdollistaa saumattoman yhteistoiminnan järjestelmän eri osa-alueiden välillä. Kumppanuus voidaan luodaan vain yhden toimittajan kanssa, joka vastaa ohjelmiston tuotekehityksestä, ylläpidosta ja käyttäjätuesta tavoitteenaan pitkäaikainen molempia osa-puolia hyödyntävä liikesuhde. Tomax tarjotaan asiakkaalle avaimet käteen ratkaisuna.

Tomaxin tuotannonohjauksessa tuoterakenteiden käsittely kattaa omat ja alihankintatuotteet. Tuoterakenne voi sisältää osakokoonpanoja ja osia, mitkä taas koostuvat työvaiheista, materiaaleista, osto-osista ja alihankintatöistä. Liitetiedostot voidaan kohdistaa tuoterakenteille sisältäen piirustukset, dokumentit ja ohjeet.

Yksittäistuotantoa Tomax tukee työvaiheiden, materiaalien, lisäkustannusten ja alihankinnan kohdistamisella suoraan tarjouksille ja tilauksille ilman tarvetta tuoterekisterille. Töiden kuormitus tuotantoon sujuu vaivattomasti ja käyttäjä saa tarvittavat tulosteet ulos järjestelmästä nopeasti. Toistuvat tuotteet voi tallentaa tuoterekisteriin nopeampaa käsittelyä varten.

Tomax pystyy seuraamaan kaikkia töitä pienimmistä suurimpiin toteutuneiden tuntien, materiaalimenekin, lisäkustannusten ja alihankinnan osalta. Näin ollen töitä ei jää laskuttamatta ja laskutus on todenmukaisempaa, koska se perustuu toteutuneisiin kustannuksiin.

Tomaxin kuormituksen suunnittelu tarjoaa töiden automaatti- ja hienokuormituksen mikä mahdollistaa töiden aikataulutuksen ja tarkemman toimituspäivän lupaamisen. Tuotannon koneiden kuormitustilanteen visualisoiminen mahdollistaa tuotannon pullonkauloihin tarttumisen ajoissa ennen ongelmien syntyä mikä on osa poikkeamien hallintaa.

Tomaxin projektinohjaus mahdollistaa projektien tuntien ja kustannusten seurannan ja raportoinnin reaaliajassa. Projektit voidaan jakaa kohteisiin ja töihin. Alimmalla tasolla seurataan kustannuslajeja kuten kone-, työvoima-, materiaali-, lisä- ja alihankintakustannuksia. Projektien budjetointi, suunniteltujen ja toteutuneiden kustannusten seuranta ja laskutus antavat kustannukset ja tuotot aina yksittäisten töiden tasolta projektin päätasolle asti. Laskutukseen saadaan tiedot laskuerien vapauttamisesta ja kirjanpitoon keskeneräisten töiden arvosta.

Tomaxin taloushallinnon liittäminen kokonaisjärjestelmään vähentää kirjauksia ja siirtoja ja nopeuttaa tiedon saantia. Palkat sekä myynti- ja ostolaskujen tiedot siirtyvät suoraan maksutiedoiksi pankkiohjelmiin sekä tiliöinnit kirjanpitoon. Viitesiirrot ja e-laskujen vastaanotto kirjautuvat hyväksyttyinä taloushallintoon. Kassavirtalaskelma näyttää reaaliajassa päivä-, viikko- ja kuukausikohtaiset tulot ja menot sekä rahoitustarpeet ennakkoon. Kassabudjetointi laskee projektikohtaisesti tai koko yrityksen toiminnan tuotot ja rahoitustarpeet sekä tuntitarpeet  aikaisempien projektien mallien perusteella.

Toinen vaihtoehto on ulkoistaa taloushallinto joko kokonaan tai osittain tilitoimistolle ja siirtää tiedot sähköisesti Tomaxista rajapinnan kautta esimerkiksi Tikon taloushallinto-ohjelmistoon. Yhteistyökumppaneina meillä on tässä useita eri tilitoimistoja, jotka voivat ottaa vastuun taloushallinnosta joko oman taloushallinto-ohjelmistonsa kautta tai käyttäen Tomaxia. Tavoitteena on vastata asiakkaan tarpeisiin koskien tietojärjesteläratkaisuja mahdollisimman joustavasti.

Moderni teknologia

Tomax on kehitetty Microsoftin tuoreilla Internet-teknologioilla. Kehitys on lähtöisin vuodelta 2006 ja viimeisin päivitys tuotekehityksen ja laadunvarmistuksen työkaluihin on vuodelta 2012. Microsoftin teknologiakumppanuus mahdollistaa myös hyvän integraation Windowsin muihin sovelluksiin kuten Microsoft Office, mukaan lukien Outlook-sähköpostiohjelma.

Tomaxin arkkitehtuuri on tehokas ja skaalautuu usemman yhtäaikaisen käyttäjän palvelemiseen pilvestä (eng. Cloud Services) tai konesalista, joka voi olla kolmannen osapuolen hallinnoima tai asiakkana oma web-palvelin. Lisäksi Tomaxin arkkitehtuuri tukee useita erilaisia päätelaitteita aina tietokoneista mobiililaitteisiin ja on helposti laajennettavissa. Tietokantateknologiana käytämme Microsoftin SQL Server 2005/2008/2012 versioita lähtien kevyestä ilmaisversiosta (Express) aina järeämpiin maksullisiin ratkaisuihin.