Ajankohtaista

Näin IT-liiketoiminnasta kannattavaa

“Kanadalainen CGI osti Logican loppukesällä 2012. Nyt käynnissä on kannattavuussavotta, jolla ostetun yrityksen liikevoittoprosenttia yritetään hilata samalle tasolle CGI:n kanssa. Vuonna 2011 kanadalaisyhtiön liikevoittoprosentti oli 13, kun se oli Logicalla 6,2.” Tietoviikko raportoi.

CGI:n Michael Roach puhuu asiaa, eritysesti ison konsernin CEO:ksi. On mielenkiintoista huomata kuinka samalla alalla toimivien isojen yritysten kannattavuudessa voi olla yli kaksinkertainen ero. Seuraavassa kommentoin miten ITomaxissa kannattavuudesta pidetään huolta Michael Roachin kolmen kohdan mukaisesti.

1. Aikataulu ja budjetti

Projektin toimitus aikataulussa:

 • Tomaxin kolmen kuukauden käyttöönottoprojekti on lyhyt ja tehokas paketti.
 • Toimitusvarmuuden seuranta on olennaista.
 • Tuotekehityksen toimituslupaukset korreloivat vahvasti myynnin kanssa tällä hetkellä, koska ydintiimi kommunikoi ja tekee työtä tiiviisti keskenään.
 • Laadun rooli on strategian keskiössä kuten Anssi Vanjoki muistuttaa: tuotekehityksen ja myynnin on kommunikoitava tiiviisti keskenään ja ymmärrettävä, että asiakkaan kokema laatu koostuu yhtälailla tuotteiden ja palveluiden laadusta kuin myös niiden toimituksesta ajoissa ja budjetissa.

Projektin toimitus budjetissa:

 • Budjettia ollaan kasvatettu maltillisesti ylöspäin, kun kyse on käyttöönoton kannalta olennaisesta työstä kuten:
  • projektinhallinta
  • vaatimusmäärittely
  • asennus
  • siirrot vanhasta järjestelmästä
  • koulutus
  • puhelintuki
  • käyttöohjeet
 • Uuden budjetin rajoissa pystymme resurssoimaan paremmin tarvittavat henkilöt tehtävään työhön ja toiminta on tehokkaampaa.

2. Enemmän ip-pohjaisia palveluja ja sovelluksia:

 • Tomaxin pilvi- ja mobiilipalvelut edustavat nykysuuntausta IT-järjestelmissä mikä kattaa ip-pohjaiset sovellukset ja palvelut. Nettiselaimen kautta pystymme tukemaan laajaa kirjoa erilaisia laitealustoja.
 • Ensimmäiset Tomaxin mobiilipalvelut ovatkin liikkuvaa työtä tukevia toimintoja kuten työajaseuranta, ostotoiminta ja matkalaskut.
 • Hinnoittelu käyttäjämäärän ja käytön mukaan kuukausiveloituksena. Tämä takaa helpon käyttöönoton ja seurattavat kustannukset.
 • Pilvestä saadaan kätevästi käyttöön tarvittavat resurssit muutamassa tunnissa ja näin asiakkaiden IT-infrastruktuuritarpeet ovat aina hallinnassa.

3. Työntekijöiden sitouttaminen

 • Lähtökohtaisesti uudet työntekijät ovat myös osakkaita. Vähintään tämä on mahdollisuus työntekijälle uran aikana ITomaxissa.
 • On selvä, että pelkkä palkkatyö ei tule koskaan vaurastuttamaan yhtä paljon kuin omistajuus: vuorokaudessa on rajattu määrä tunteja mistä veloittaa.
 • Haluamme jakaa siis vastuuta ja oikeuksia työntekijöille, jotta työntekeminen olisi motivoivaa ja tulokseen tähtävää. Tästä hyötyvät kaikki: niin ITomax kuin sen asiakkaat.

 

Mikko Luukkonen

Toimitusjohtaja

ITomax Oy